Informacije javnega značaja

JAVNO ZBIRANJE PONUDB za odkup terjatev družb iz Skupine Premogovnika Velenje do družbe GOLTE d.o.o.

JAVNO ZBIRANJE PONUDB Prenesi razpisno dokumentacijo

Prejemki in bonitete poslovodstva PV Invest d.o.o. 2016

Prenesi tabelo 2016

Informacije javnega značaja v zvezi s poslovodnim organom PV Invest d.o.o. 2015

Prenesi tabelo 2015

Informacije javnega značaja v zvezi s poslovodnim organom PV Invest d.o.o. 2013-2014

Prenesi tabelo 2013-2014

Prejemki in bonitete članov Nadzornega sveta PV Invest d.o.o. 2013-2014

Prenesi tabelo

Informacije javnega značaja iz sklenjenih pogodb.

2014 2015 2016 2017

Tadeja JEGRIŠNIK

e-pošta: tadeja.jegrisnik@rlv.si
telefon: +386 (0) 3 8996 327
faks: +386 (0) 3 5875 007
naslov: Partizanska cesta 78, 3320 Velenje