Rastlinjak z opremo in zemljišče

 • Vrsta posla
 • Cena

  137.000 EUR

 • Tip nepremičnine

  Posest

 • Datum zgrajeno

  2012-2013

 • Datum obnovljeno

  -

 • Površina

  3.922 m2

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČE PONUDBE ZA NAKUP NEPREMIČNINE IN PREMIČNIN

Podjetje PV INVEST d.o.o. vodi postopek prodaje nepremičnin in premičnin. Predmet prodaje je montažni rastlinjak površine 500 m2 z ID oznako stavbe 494 na parceli 1290/3, kontejner z ID oznako stavbe 495 na parceli 1290/2, oboje s premično opremo ter komunalno opremljenim stavbnim zemljiščem, v skupni površini 3.922 m2. Prodaja se vrši po načelu videno – kupljeno.

Nepremičnina je locirana na robu mesta Šoštanj, k.o. 958 Gaberke, na Kajuhovi cesti 21. Teren je ravninski. Komunalni priključki vodovod, kanalizacija in elektrika so na parceli. Parceli sta ograjeni s kovinsko ograjo višine do 2 m.

Predmet prodaje: montažni rastlinjak in kontejner, oboje z opremo in zemljišče v izmeri 3.922 m2

Izhodiščna neto cena (brez davka) za nepremičnine in premičnine skupaj: 137.000 EUR

Postopek prodaje: javno zbiranje ponudb

Ogled nepremičnin in premičnin, ki so predmet prodaje in vpogled v ostalo dokumentacijo je možen po dogovoru. Kontaktna oseba Natalija Sovič Jelenko, tel. 03 8996 640, e-mail: natalija.sovic-jelenko@pvinvest.si.

 

Vsi zainteresirani za nakup lahko oddate ponudbo v zaprti kuverti v tajništvu PV INVEST d.o.o., Koroška cesta 62b, 3320 Velenje ali po pošti in sicer do srede 31. 1. 2018 do 10:00 ure, z navedeno oznako na kuverti:

PV INVEST d.o.o.

Koroška cesta 62b

3320 Velenje

ODKUP RASTLINJAK (NE ODPIRAJ)

Na hrbtni strani kuverte mora biti napisano ime, priimek oz. firma, ter naslov ponudnika.

 

V primeru, da ponudba ne bo oddana v kuverti, ki bo vsebovala navedene oznake oziroma bo prispela prepozno, bo PV INVEST tako ponudbo izločil in jo vrnil ponudniku.

Odpiranje ponudb bo v petek, 2. 2. 2018. Odpiranje ponudb ne bo javno.

V primeru več zainteresiranih kupcev bo imel prednost tisti, ki bo ponudil najvišjo ceno. V primeru dveh enakih ponudb se bodo izvedla pogajanja s ponudnikoma. Zavezujoča ponudba mora biti veljavna najmanj do 15. 3. 2018.

Ostali projekti našega oddelka