Rastlinjak z opremo in zemljišče

 • Vrsta posla
 • Cena

  137.000 EUR

 • Tip nepremičnine

  Posest

 • Datum zgrajeno

  2012-2013

 • Datum obnovljeno

  -

 • Površina

  3.922 m2

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČE PONUDBE ZA NAKUP NEPREMIČNINE IN PREMIČNIN

Podjetje PV INVEST d.o.o. vodi postopek prodaje nepremičnin in premičnin. Predmet prodaje je montažni rastlinjak površine 500 m2 z ID oznako stavbe 494 na parceli 1290/3, kontejner z ID oznako stavbe 495 na parceli 1290/2, oboje s premično opremo ter komunalno opremljenim stavbnim zemljiščem, v skupni površini 3.922 m2. Prodaja se vrši po načelu videno – kupljeno.

Nepremičnina je locirana na robu mesta Šoštanj, k.o. 958 Gaberke, na Kajuhovi cesti 21. Teren je ravninski. Komunalni priključki vodovod, kanalizacija in elektrika so na parceli. Parceli sta ograjeni s kovinsko ograjo višine do 2 m.

Predmet prodaje: montažni rastlinjak in kontejner, oboje z opremo in zemljišče v izmeri 3.922 m2

Izhodiščna neto cena (brez davka) za zemljišče, objekte in opremo skupaj: 137.000 EUR oz. po dogovoru.

Ogled nepremičnin in premičnin, ki so predmet prodaje in vpogled v ostalo dokumentacijo je možen po dogovoru. Kontaktna oseba Natalija Sovič Jelenko, tel. 03 8996 640, e-mail: natalija.sovic-jelenko@pvinvest.si.

Vsi zainteresirani za nakup lahko oddate ponudbo v tajništvu PV INVEST d.o.o., Koroška cesta 62b, 3320 Velenje.

 

Ostali projekti našega oddelka